Skip links

Sprijinim educația Formală.Non-Formală.Informală.

UnivAgx este o inițiativă care se adresează tuturor persoanelor active în domeniul agro-alimentar.

Sesiune de formare profesională în agricultură

UnivAgx

Obiectivele Noastre

Obiectivul nostru este de a facilita dobândirea de competențe și abilități esențiale pentru integrare și dezvoltare profesională. Ne angajăm în:

Susținerea și dezvoltarea formării profesionale academice.

Promovarea educației în sectorul agro-alimentar.

Sprijinirea comunităților locale prin programe educaționale specifice, care vizează dezvoltarea profesională.

Resurse și oportunități de învățare adaptate nevoilor actuale ale sectorului agro-alimentar.

Documente.

Asociație înscrisă în registrul asociațiilor. Se oferă posibilitatea de deductibilitate fiscală.

Mecanismul / Cum pot deveni sponsor?

Aveți posibilitatea de a redirecționa 20% din impozitul pe profit către Asociația UnivAgx. Acest mecanism oferă o metodă eficientă de sprijinire a educației în domeniul agro-alimentar, beneficiind în același timp de avantaje fiscale. Pentru mai multe detalii privind procesul de sponsorizare și avantajele fiscale, vă invităm să ne contactați.

Florin Constantin

Formator certificat cu peste 10 ani de experiență în agribusiness.

Camelia-Georgiana Lebada

Formator certificat cu peste 3 ani de experiență în agribusiness.

Viorel Ion

Formator certificat și Prodecan la Facultatea de Agricultură USAMV București, cu peste 15 ani de experiență în agribusiness.

Scopul UnivAGX

UnivAgx este concepută ca structură asociativă necesară acumulării de expertiză pentru realizarea acestui proiect. Intenția noastră este de a spori, pe termen lung, nivelul de pregătire profesională din agricultura românească, atât în domeniul tehnic și comercial, cât și în zona de abilități și competențe extracurriculare, pentru a face domeniul mai competitiv. Astfel, ne propunem:

  • Diminuarea carențelor colosale de educație și formare profesională inițială & continuă în sfera agro din România.
  • Înlăturarea reticenței generale a actorilor din sector de a plăti pentru servicii de formare „comerciale”.
  • Apel la bonitatea firmelor furnizoare și distribuitoare de inputuri agricole precum și a altor actori din ecosistemul agribusiness-ului care au o activitate profitabilă.
  • Dorința pe termen lung de a înființa prima universitate agricolă privată din România concentrată pe inserția profesională utilă și deplină a absolvenților în concordanță cu nevoile concrete de business ale firmelor sponsor.”
This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag